Giá: 1.300.000 VND/Shot/60-90p
Service: Top, Bottom, Hôn Môi, BJ

Giá: 1.100.000 VND/Shot/60-90p
Service: Top, Bottom, Hôn Môi, BJ
Chỉ Tiếp Khách Tại Quận: 1,3,4,5,10,11 Phú Nhuận và KDC Trung Sơn.

4/4
Chat