Giá: 1.000.000 VND / Shot / 60 – 90p
Service: Top, Bot, Massage, Hôn, Bj

Giá: 1.500.000 VND/Shot/60-90p
Service: Top, Bottom, Hôn, Massage, BJ

Giá: 000.000 VND / Suất / 60 – 90p
Dịch vụ: Top, Hôn, Bj

Bảo vệ: Model Vip – Model Sự Kiện Event (VIP G99)

Liên hệ MR BIN để nhận mật mã hàng vip

28/128
Chat